RSS
www.bip.gov.pl
Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie
Normalna czcionka Powiekszona czcionka Największa czcionka
 

Witamy na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Nowym Dworze Mazowieckim


ul. Słowackiego 19
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
tel. (022) 775-22-96/97

Biuro Obsługi Interesanta 22 732 50 02


boi@nowydwormaz.sr.gov.pl

NIP 531-10-27-400

Mapa dojazu


Pisma składane przez interesantów są przyjmowane w Biurze Podawczym.

Kasa Sądu czynna jest w poniedziałki w godzinach od 9.30 do 17.00 a w pozostałe dni robocze od 8.00 do 15.00 (przerwa w godz. 12.00 - 12.45).

Interesanci przyjmowani są w Biurze Obsługi Interesanta od wtorku do piątku w godzinach 8.30 - 15.30, zaś w poniedziałki od 09.00 do 18.00 przerwa w BOI od 12.30 do 13.00.

Wydział Ksiąg Wieczystych przyjmuje interesantów od wtorku do piątku w godzinach 8.30 - 15.30, zaś w poniedziałki do 17.00


Informacja dotycząca spraw cywilnych, rodzinnych.

Sąd informuje, iż wskazanie w pierwszym piśmie wnoszonym do sądu (pozew, wniosek) numeru PESEL (w przypadku przedsiębiorców numeru NIP i numeru KRS) swojego oraz strony pozwanej lub uczestnika postępowania, przyspiesza merytoryczne rozpoznanie sprawy.

W momencie składania wniosku o wydanie tytułu wykonawczego wierzyciel powinien wnieść opłatę kancelaryjną w kwocie 6zł.


Numery kont sądowych:

rachunek sum na zlecenie (zaliczki na wynagrodzenia biegłych, tłumaczy i kuratorów)
69 1130 1017 0020 1240 0320 0002


rachunki sum depozytowych od 01.01.2015 realizacja wyłącznie poprzez rachunki bankowe (poręczenia majątkowe; wadia, sumy obce, sumy w gotówce)


1.Waluta PLN 80 1130 1017 0021 1002 0990 0004

2.Waluta USD 53 1130 1017 0021 1002 0990 0005

3.Waluta EUR 37 1130 1017 0021 1002 0990 0002

4.Waluta CHF 64 1130 1017 0021 1002 0990 0001

5.Waluta GBP 10 1130 1017 0021 1002 0990 0003


dochody budżetowe (wpisy sądowe, grzywny, opłaty kancelaryjne, koszty w sprawach cywilnych, karnych i gospodarczych)
84 1010 1010 0072 7222 3100 0000

               fundusz pomocy pokrzywdzonym oraz pomocy postpenitencjarnej 

96 1130 1017 0020 1240 0320 0001

UWAGA: Wpłacających na powyższe rachunki bankowe prosimy o podanie danych pozwalających na właściwe zakwalifikowanie wpłaty:

• imię i nazwisko / nazwa firmy /;

• wydział, którego wpłata dotyczy;

• sygnatura akt / numer księgi wieczystej;

• numer karty dłużnika.

Brak wyżej wymienionych danych spowoduje opóźnienie przekazania Państwa wpłaty do odpowiedniego Wydziału.

Aktualności

Ogólnopolski Dzień Seniora

08.11.2016

Sąd Rejonowy w Nowym Dworze Mazowieckim włączył się w obchody Ogólnopolskiego Dnia Seniora.

Tego dnia, tj. 14 listopada 2016 r. interesanci w wieku 60+ będą obsługiwania bez kolejki.

31 października Sąd nieczynny

23.09.2016

Informujemy, że 31 października 2016 r. (poniedziałek) jest dniem wolnym od pracy dla pracowników Sądu Rejonowego w Nowym Dworze Mazowieckim.
W tym dniu Sąd Rejonowy w Nowym Dworze Mazowieckim będzie nieczynny.

Wymieniony dzień zostanie odpracowany w sobotę – 22 października br.

Dni wolne od pracy 2 i 27 maja

31.03.2016

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z zarządzeniem Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Nowym Dworze Mazowieckim nr 2/2016:

Sąd Rejonowy w Nowym Dworze Mazowieckim będzie nieczynny w dniach 2 maja 2016 i 27 maja 2016 roku

Odpracowanie dni wolnych nastąpi w dniach 9 kwietnia 2016 roku i 18 czerwca 2016 roku.

22-27 luty - Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

09.02.2016

W dniach 22 lutego – 27 lutego 2016 odbywać się będzie Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem. W tegoroczne obchody włączyły się Naczelna Rada Adwokacka, Krajowa Izba Radców Prawnych, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka, Komenda Główna Policji, Komenda Główna Straży Granicznej, Prokuratura Generalna, Krajowa Rada Komornicza, Krajowa Rada Notarialna, Krajowa Rada Kuratorów a także Naczelna Izba Lekarska.
Osoby pokrzywdzone przestępstwem będą mogły skorzystać z bezpłatnych porad i informacji w trakcie dyżurów pełnionych w ww. podmiotach. Dyżury specjalistów będą odbywały się od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 – 18.00; w sobotę w godz. 10.00 – 13.00. Lista podmiotów, w których będzie można uzyskać informację i ich adresy znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości oraz na stronie www.pokrzywdzeni.gov.pl
Idea obchodów „Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw” związana jest z ustanowieniem w Polsce 22 lutego Międzynarodowym Dniem Ofiar Przestępstw.

W dniu 19 czerwca 2015 Kasa Sądu będzie czynna do 14.30

18.06.2015
W dniu 19 czerwca 2015 Kasa Sądu będzie czynna do 14.30

Dni wolne do pracy dni 5 czerwca 2015 i 24 grudnia 2015 roku

28.05.2015

W związku z obniżeniem w 2015 r. wymiaru czasu pracy w miesiącach sierpniu i grudniu z powodu świat przypadających w soboty 15 sierpnia i 26 grudnia - dni 5 czerwca 2015 (piątek) i 24 grudnia 2015 roku (czwartek) ustala się dniami dodatkowo wolnymi od pracy dla pracowników Sądu Rejonowego w Nowym Dworze Mazowieckim.Opublikował: Piotr Osiński
Publikacja dnia: 27.04.2016
Podpisał: Piotr Osiński
Dokument z dnia: 24.08.2010
Dokument oglądany razy: 376 749