RSS
www.bip.gov.pl
Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie
Normalna czcionka Powiekszona czcionka Największa czcionka
 

Witamy na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Nowym Dworze Mazowieckim


ul. Słowackiego 19
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
tel. (022) 775-22-96/97

Biuro Obsługi Interesanta 22 732 50 02


boi@nowydwormaz.sr.gov.pl

NIP 531-10-27-400

Mapa dojazu


Pisma składane przez interesantów są przyjmowane w Biurze Podawczym.

Kasa Sądu czynna jest w poniedziałki w godzinach od 9.30 do 17.00 a w pozostałe dni robocze od 8.00 do 15.00 (przerwa w godz. 12.00 - 12.45).

Interesanci przyjmowani są w Biurze Obsługi Interesanta od wtorku do piątku w godzinach 8.30 - 15.30, zaś w poniedziałki od 10.00 do 17.00 przerwa w BOI od 12.30 do 13.00.

Wydział Ksiąg Wieczystych przyjmuje interesantów od wtorku do piątku w godzinach 8.30 - 15.30, zaś w poniedziałki do 17.00


Informacja dotycząca spraw cywilnych, rodzinnych.

Sąd informuje, iż wskazanie w pierwszym piśmie wnoszonym do sądu (pozew, wniosek) numeru PESEL (w przypadku przedsiębiorców numeru NIP i numeru KRS) swojego oraz strony pozwanej lub uczestnika postępowania, przyspiesza merytoryczne rozpoznanie sprawy.

W momencie składania wniosku o wydanie tytułu wykonawczego wierzyciel powinien wnieść opłatę kancelaryjną w kwocie 6zł.


Numery kont sądowych:

rachunek sum na zlecenie (zaliczki na wynagrodzenia biegłych, tłumaczy i kuratorów)
69 1130 1017 0020 1240 0320 0002


rachunki sum depozytowych od 01.01.2015 realizacja wyłącznie poprzez rachunki bankowe (poręczenia majątkowe; wadia, sumy obce, sumy w gotówce)


1.Waluta PLN 80 1130 1017 0021 1002 0990 0004

2.Waluta USD 53 1130 1017 0021 1002 0990 0005

3.Waluta EUR 37 1130 1017 0021 1002 0990 0002

4.Waluta CHF 64 1130 1017 0021 1002 0990 0001

5.Waluta GBP 10 1130 1017 0021 1002 0990 0003


dochody budżetowe (wpisy sądowe, grzywny, opłaty kancelaryjne, koszty w sprawach cywilnych, karnych i gospodarczych)
84 1010 1010 0072 7222 3100 0000

               fundusz pomocy pokrzywdzonym oraz pomocy postpenitencjarnej 

96 1130 1017 0020 1240 0320 0001

UWAGA: Wpłacających na powyższe rachunki bankowe prosimy o podanie danych pozwalających na właściwe zakwalifikowanie wpłaty:

• imię i nazwisko / nazwa firmy /;

• wydział, którego wpłata dotyczy;

• sygnatura akt / numer księgi wieczystej;

• numer karty dłużnika.

Brak wyżej wymienionych danych spowoduje opóźnienie przekazania Państwa wpłaty do odpowiedniego Wydziału.

Aktualności

22-27 luty - Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

09.02.2016

W dniach 22 lutego – 27 lutego 2016 odbywać się będzie Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem. W tegoroczne obchody włączyły się Naczelna Rada Adwokacka, Krajowa Izba Radców Prawnych, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka, Komenda Główna Policji, Komenda Główna Straży Granicznej, Prokuratura Generalna, Krajowa Rada Komornicza, Krajowa Rada Notarialna, Krajowa Rada Kuratorów a także Naczelna Izba Lekarska.
Osoby pokrzywdzone przestępstwem będą mogły skorzystać z bezpłatnych porad i informacji w trakcie dyżurów pełnionych w ww. podmiotach. Dyżury specjalistów będą odbywały się od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 – 18.00; w sobotę w godz. 10.00 – 13.00. Lista podmiotów, w których będzie można uzyskać informację i ich adresy znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości oraz na stronie www.pokrzywdzeni.gov.pl
Idea obchodów „Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw” związana jest z ustanowieniem w Polsce 22 lutego Międzynarodowym Dniem Ofiar Przestępstw.

W dniu 19 czerwca 2015 Kasa Sądu będzie czynna do 14.30

18.06.2015
W dniu 19 czerwca 2015 Kasa Sądu będzie czynna do 14.30

Dni wolne do pracy dni 5 czerwca 2015 i 24 grudnia 2015 roku

28.05.2015

W związku z obniżeniem w 2015 r. wymiaru czasu pracy w miesiącach sierpniu i grudniu z powodu świat przypadających w soboty 15 sierpnia i 26 grudnia - dni 5 czerwca 2015 (piątek) i 24 grudnia 2015 roku (czwartek) ustala się dniami dodatkowo wolnymi od pracy dla pracowników Sądu Rejonowego w Nowym Dworze Mazowieckim.

12 maja 2015 roku kasa Sądu będzie nieczynna

08.05.2015

UWAGA


Sąd Rejonowy w Nowym Dworze Mazowiecki uprzejmie informuje,
że w dniu 12 maja 2015 roku kasa Sądu będzie nieczynna.


Opłat będzie można dokonać w Banku Pekao S.A


Numery kont sądowych:


rachunek sum na zlecenie (zaliczki na wynagrodzenia biegłych, tłumaczy i kuratorów)
69 1130 1017 0020 1240 0320 0002


dochody budżetowe (wpisy sądowe, grzywny, opłaty kancelaryjne, koszty w sprawach cywilnych, karnych i gospodarczych)
84 1010 1010 0072 7222 3100 0000


Znaki opłaty sądowej można nabyć w PKO BP.

Za utrudnienia przepraszamy

Możliwe problemy z Portalem Informacyjnym w dniach 05-07.05.2015

30.04.2015

W dniach od 05.05.2015 do 07.05.2015 możliwe są problemy z dostępem do Portalu Informacyjnego Sądu z powodu planowanych prac technicznych.

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

24.02.2015

W dniach 22-28 lutego br. odbywać się będzie, już po raz piętnasty, Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem.
Wzorem lat ubiegłych, porad prawnych udzielą prawnicy reprezentujący różne grupy zawodowe m.in. adwokaci, radcowie prawni, aplikanci adwokaccy i radcowscy, prokuratorzy i funkcjonariusze policji, kuratorzy sądowi i komornicy. „Interdyscyplinarne” dyżury specjalistów (pomoc w zakresie postępowania przygotowawczego, wykonawczego oraz pomoc psychologiczna) będą pełnione w Ośrodkach Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem:
od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 – 18.00,
w sobotę w godz. 10.00 – 13.00.

W organizacji obchodów Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem uczestniczą: Ministerstwo Sprawiedliwości (organizator), Prokuratura Generalna, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka, Komenda Główna Policji, Krajowa Rada Kuratorów, Naczelna Rada Adwokacka, Krajowa Izba Radców Prawnych, Komenda Główna Straży Granicznej, Krajowa Rada Notarialna i Krajowa Rada Komornicza.
Idea obchodów „Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw” związana jest z Międzynarodowym Dniem Ofiar Przestępstw obchodzonym 22 lutego.
Lista adresów wraz z danymi kontaktowymi oraz wykazami dyżurów specjalistów, dostępna jest na stronach Ministerstwa Sprawiedliwości
www.ms.gov.pl w zakładce Działaność/Pokrzywdzeni przestępstwem
oraz na stronie internetowej dla osób pokrzywdzonych
www.pokrzywdzeni.gov.plOpublikował: Piotr Osiński
Publikacja dnia: 09.02.2016
Podpisał: Piotr Osiński
Dokument z dnia: 24.08.2010
Dokument oglądany razy: 291 179