RSS
www.bip.gov.pl
Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie
Normalna czcionka Powiekszona czcionka Największa czcionka
 

Witamy na stronie Sądu Rejonowego w Nowym Dworze Mazowieckim

Witamy na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Nowym Dworze Mazowieckim


ul. Słowackiego 19
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
tel. (022) 775-22-96/97

Biuro Obsługi Interesanta 22 732 50 02

NIP 531-10-27-400

Mapa dojazu


Pisma składane przez interesantów są przyjmowane w Biurze Podawczym.

Kasa Sądu czynna jest w poniedziałki w godzinach od 9.30 do 17.00 a w pozostałe dni robocze od 8.00 do 15.00 (przerwa w godz. 12.00 - 12.45).

Interesanci przyjmowani są w Biurze Obsługi Interesanta od wtorku do piątku w godzinach 8.30 - 15.30, zaś w poniedziałki od 10.00 do 17.00 przerwa w BOI od 12.30 do 13.00.

Wydział Ksiąg Wieczystych przyjmuje interesantów od wtorku do piątku w godzinach 8.30 - 15.30, zaś w poniedziałki do 17.00


Numery kont sądowych:

rachunek sum na zlecenie (zaliczki na wynagrodzenia biegłych, tłumaczy i kuratorów)
39 1030 1508 0000 0008 0389 2008

rachunek sum depozytowych (poręczenia majątkowe; wadia, sumy obce, sumy w gotówce)
17 1030 1508 0000 0008 0389 2016

dochody budżetowe (wpisy sądowe, grzywny, opłaty kancelaryjne, koszty w sprawach cywilnych, karnych i gospodarczych)
84 1010 1010 0072 7222 3100 0000

               fundusz pomocy pokrzywdzonym oraz pomocy postpenitencjarnej 

96 1130 1017 0020 1240 0320 0001

UWAGA: Wpłacających na powyższe rachunki bankowe prosimy o podanie danych pozwalających na właściwe zakwalifikowanie wpłaty:

• imię i nazwisko / nazwa firmy /;

• wydział, którego wpłata dotyczy;

• sygnatura akt / numer księgi wieczystej;

• numer karty dłużnika.

Brak wyżej wymienionych danych spowoduje opóźnienie przekazania Państwa wpłaty do odpowiedniego Wydziału.

Aktualności

Informacja o konkursie „Prawa Dziecka Oczami Dzieci”

29.10.2014

Informujemy, że rozpoczął się konkurs „Prawa Dziecka Oczami Dzieci” realizowany w ramach społecznej akcji Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych Pro Familia, objętej długofalowym honorowym patronatem Małżonki Prezydenta RP Pani Anny Komorowskiej.

Szczegóły konkursu

Informacja dla osób pokrzywdzonych przestępstwem

06.10.2014
Jeżeli jesteś osobą pokrzywdzoną przestępstwem - pamiętaj! Możesz otrzymać bezpłatną pomoc

Tydzień Mediacji 13 - 19 pażdziernik

24.09.2014

                         W dniach od 13 do 19 października 2014 roku organizowany jest narodowy "Tydzień Mediacji" , przez Polskie Centrum Mediacji i Ministerstwo Sprawiedliwości. W związku z powyższym w dniu 15 października (poniedziałek) w Sądzie Rejonowym w Nowym Dworze Mazowieckim przy ul. Słowackiego 19 w godzinach 8.00 - 10.00 oraz w budynku przy ul. Chemików 1b w godzianch 10.20 - 12.30, będą udzielane bezpłatne konsultacje mediacyjne wszystkim interesantom.

Dni wolne od pracy 20 czerwca 2014, 2 maja i 10 listopada 2014

25.02.2014

Zarządzenie Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Nowym Dworze Mazowieckim
z dnia 24 lutego 2014 roku


w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy
dla pracowników Sądu Rejonowego w Nowym Dworze Mazowieckim.

Dni wolne od pracy

21.06.2013

Informujemy, że dzień 16 sierpnia 2013 roku jest dniem wolnym od pracy dla pracowników Sądu Rejonowego w Nowym Dworze Mazowieckim, z jednoczesnym obowiązkiem jego odpracowania w dniu 31 sierpnia 2013 roku. Dzień 27 grudnia 2013 roku jest dniem wolnym dla pracowników Sądu Rejonowego w Nowym Dworze Mazowieckim, z jednoczesnym obowiązakiem jego odpracowania w dniu 7 grudnia 2013 roku. Powyższą kwestię reguluje zarządzenie Nr 9/2013 Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Nowym Dworze Mazowieckim  z dnia18 czerwca 2013 roku.

Dni wolne od pracy - 2 maja, 31 maja

12.03.2013
Zarządzenie Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 11 marca 2013 roku w sprawie ustalenia dni 2 i 31 maja 2013 roku dniami wolnymi od pracy dla pracowników Sądu Rejonowego w Nowym Dworze Mazowieckim Na mocy art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 16 września 1982 roku o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. z 2001 roku Nr 86, poz. 953 z późn. zm.) w zw. z art. 18 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 roku o pracownikach sądów i prokuratury (Dz. U. Nr 162 poz. 1125 z późn. zm.) zarządzam, co nastęuje: § 1 Ustalam dni wolne od pracy dla pracowników Sądu Rejonowego w Nowym Dworze Mazowieckim : - 2 maja 2013 roku – z obowiązkiem odpracowania w dniu 20 kwietnia 2013 roku, - 31 maja 2013 roku – z obowiązkiem odpracowania w dniu 25 maja 2013 roku. § 2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Opublikował: Piotr Osiński
Publikacja dnia: 24.10.2014
Podpisał: Piotr Osiński
Dokument z dnia: 24.08.2010
Dokument oglądany razy: 198 774