RSS
www.bip.gov.pl
Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie
Normalna czcionka Powiekszona czcionka Największa czcionka
 

Witamy na stronie Sądu Rejonowego w Nowym Dworze Mazowieckim

Witamy na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Nowym Dworze Mazowieckim


ul. Słowackiego 19
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
tel. (022) 775-22-96/97

Biuro Obsługi Interesanta 22 732 50 02


boi@nowydwormaz.sr.gov.pl

NIP 531-10-27-400

Mapa dojazu


Pisma składane przez interesantów są przyjmowane w Biurze Podawczym.

Kasa Sądu czynna jest w poniedziałki w godzinach od 9.30 do 17.00 a w pozostałe dni robocze od 8.00 do 15.00 (przerwa w godz. 12.00 - 12.45).

Interesanci przyjmowani są w Biurze Obsługi Interesanta od wtorku do piątku w godzinach 8.30 - 15.30, zaś w poniedziałki od 10.00 do 17.00 przerwa w BOI od 12.30 do 13.00.

Wydział Ksiąg Wieczystych przyjmuje interesantów od wtorku do piątku w godzinach 8.30 - 15.30, zaś w poniedziałki do 17.00


Numery kont sądowych:

rachunek sum na zlecenie (zaliczki na wynagrodzenia biegłych, tłumaczy i kuratorów)
39 1030 1508 0000 0008 0389 2008

rachunki sum depozytowych od 01.01.2015 realizacja wyłącznie poprzez rachunki bankowe (poręczenia majątkowe; wadia, sumy obce, sumy w gotówce)


1.Waluta PLN 80 1130 1017 0021 1002 0990 0004

2.Waluta USD 53 1130 1017 0021 1002 0990 0005

3.Waluta EUR 37 1130 1017 0021 1002 0990 0002

4.Waluta CHF 64 1130 1017 0021 1002 0990 0001

5.Waluta GBP 10 1130 1017 0021 1002 0990 0003


dochody budżetowe (wpisy sądowe, grzywny, opłaty kancelaryjne, koszty w sprawach cywilnych, karnych i gospodarczych)
84 1010 1010 0072 7222 3100 0000

               fundusz pomocy pokrzywdzonym oraz pomocy postpenitencjarnej 

96 1130 1017 0020 1240 0320 0001

UWAGA: Wpłacających na powyższe rachunki bankowe prosimy o podanie danych pozwalających na właściwe zakwalifikowanie wpłaty:

• imię i nazwisko / nazwa firmy /;

• wydział, którego wpłata dotyczy;

• sygnatura akt / numer księgi wieczystej;

• numer karty dłużnika.

Brak wyżej wymienionych danych spowoduje opóźnienie przekazania Państwa wpłaty do odpowiedniego Wydziału.

Aktualności

Godziny pracy kasy Sądu w dniu 31.12.2014

29.12.2014

W dniu 31.12.2014r. kasa Sądu Rejonowego w Nowym Dworze Mazowieckim będzie czynna w godzinach 8:00 – 11:00.

zmiany w kontach Sądu

29.12.2014

W związku z zapisem art. 83a Ustawy o finansach publicznych, od 01.01.2015r. wpłaty i wypłaty dla sum depozytowych NIE BĘDĄ REALIZOWANE w kasie sądu.

2 stycznia 2015 dniem wolnym od pracy - 10 stycznia 2015 dniem pracującym

29.12.2014
Zarządzenie Nr 14/2014 Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 3 grudnia 2014 roku w sprawie ustalenia dnia 2 stycznia 2015 roku wolnym od pracy dla pracowników Sądu Rejonowego w Nowym Dworze Mazowieckim. Na mocy art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 16 września 1982 roku o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. z 2001 Nr 86 poz. 953 z późn. zm ) w zw. z art. 18 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 roku o pracownikach sądów i prokuratury ( Dz. U. Nr 162 poz.1125 z późn. zm.) zarządzamy, co nastęuje: § 1 Dzień 2 stycznia 2015 ustalamy dniem wolnym od pracy dla pracowików Sądu Rejonowego w Nowym Dworze Mazowieckim, z jednoczesnym obowiązkiem odpracowania go w dniu 10 stycznia 2015 roku. § 2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Przypomienie - 10 listopada 2014 dzień wolny od pracy

04.11.2014

Przypominamy, że zgodnie z:

- Zarządzeniem Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Nowym Dworze Mazowieckim
  z dnia 24 lutego 2014 roku

Dzień 10 listopada 2014 roku jest dniem wolnym od pracy dla pracowników Sadu Rejonowego w Nowym Dworze Mazowieckim, poniżej fragment treści zarządzenia.

"W związku z obniżeniem w 2014 roku wymiaru czasu pracy w miesiącach maju i listopadzie z powodu świąt przypadających w soboty: 3 maja i 1 listopada 2014 r. dni 2 maja 2014 (piątek i 10 listpada 2014 roku (poniedziałek) ustalamy dniami dodatkowo wolnymi od pracy dla pracowników Sądu Rejonowego w Nowym Dworze Mazowieckim."

Informacja o konkursie „Prawa Dziecka Oczami Dzieci”

29.10.2014

Informujemy, że rozpoczął się konkurs „Prawa Dziecka Oczami Dzieci” realizowany w ramach społecznej akcji Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych Pro Familia, objętej długofalowym honorowym patronatem Małżonki Prezydenta RP Pani Anny Komorowskiej.

Szczegóły konkursu

Informacja dla osób pokrzywdzonych przestępstwem

06.10.2014
Jeżeli jesteś osobą pokrzywdzoną przestępstwem - pamiętaj! Możesz otrzymać bezpłatną pomoc


Opublikował: Piotr Osiński
Publikacja dnia: 08.01.2015
Podpisał: Piotr Osiński
Dokument z dnia: 24.08.2010
Dokument oglądany razy: 216 439