RSS
www.bip.gov.pl
Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie
Normalna czcionka Powiekszona czcionka Największa czcionka
 

Witamy na stronie Sądu Rejonowego w Nowym Dworze Mazowieckim

Witamy na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Nowym Dworze Mazowieckim


ul. Słowackiego 19
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
tel. (022) 775-22-96/97

Biuro Obsługi Interesanta 22 732 50 02

NIP 531-10-27-400

Mapa dojazu


Pisma składane przez interesantów są przyjmowane w Biurze Podawczym.

Kasa Sądu czynna jest w poniedziałki w godzinach od 9.30 do 17.00 a w pozostałe dni robocze od 8.00 do 15.00 (przerwa w godz. 12.00 - 12.45).

Interesanci przyjmowani są w Biurze Obsługi Interesanta od wtorku do piątku w godzinach 8.30 - 15.30, zaś w poniedziałki od 10.00 do 17.00 przerwa w BOI od 12.30 do 13.00.

Wydział Ksiąg Wieczystych przyjmuje interesantów od wtorku do piątku w godzinach 8.30 - 15.30, zaś w poniedziałki do 17.00


Numery kont sądowych:

rachunek sum na zlecenie (zaliczki na wynagrodzenia biegłych, tłumaczy i kuratorów)
39 1030 1508 0000 0008 0389 2008

rachunek sum depozytowych (poręczenia majątkowe; wadia, sumy obce, sumy w gotówce)
17 1030 1508 0000 0008 0389 2016

dochody budżetowe (wpisy sądowe, grzywny, opłaty kancelaryjne, koszty w sprawach cywilnych, karnych i gospodarczych)
84 1010 1010 0072 7222 3100 0000

               fundusz pomocy pokrzywdzonym oraz pomocy postpenitencjarnej 

96 1130 1017 0020 1240 0320 0001

UWAGA: Wpłacających na powyższe rachunki bankowe prosimy o podanie danych pozwalających na właściwe zakwalifikowanie wpłaty:

• imię i nazwisko / nazwa firmy /;

• wydział, którego wpłata dotyczy;

• sygnatura akt / numer księgi wieczystej;

• numer karty dłużnika.

Brak wyżej wymienionych danych spowoduje opóźnienie przekazania Państwa wpłaty do odpowiedniego Wydziału.

Aktualności

Informacja dla osób pokrzywdzonych przestępstwem

06.10.2014
Jeżeli jesteś osobą pokrzywdzoną przestępstwem - pamiętaj! Możesz otrzymać bezpłatną pomoc

Tydzień Mediacji 13 - 19 pażdziernik

24.09.2014

                         W dniach od 13 do 19 października 2014 roku organizowany jest narodowy "Tydzień Mediacji" , przez Polskie Centrum Mediacji i Ministerstwo Sprawiedliwości. W związku z powyższym w dniu 15 października (poniedziałek) w Sądzie Rejonowym w Nowym Dworze Mazowieckim przy ul. Słowackiego 19 w godzinach 8.00 - 10.00 oraz w budynku przy ul. Chemików 1b w godzianch 10.20 - 12.30, będą udzielane bezpłatne konsultacje mediacyjne wszystkim interesantom.

Dni wolne od pracy 20 czerwca 2014, 2 maja i 10 listopada 2014

25.02.2014

Zarządzenie Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Nowym Dworze Mazowieckim
z dnia 24 lutego 2014 roku


w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy
dla pracowników Sądu Rejonowego w Nowym Dworze Mazowieckim.

Dni wolne od pracy

21.06.2013

Informujemy, że dzień 16 sierpnia 2013 roku jest dniem wolnym od pracy dla pracowników Sądu Rejonowego w Nowym Dworze Mazowieckim, z jednoczesnym obowiązkiem jego odpracowania w dniu 31 sierpnia 2013 roku. Dzień 27 grudnia 2013 roku jest dniem wolnym dla pracowników Sądu Rejonowego w Nowym Dworze Mazowieckim, z jednoczesnym obowiązakiem jego odpracowania w dniu 7 grudnia 2013 roku. Powyższą kwestię reguluje zarządzenie Nr 9/2013 Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Nowym Dworze Mazowieckim  z dnia18 czerwca 2013 roku.

Dni wolne od pracy - 2 maja, 31 maja

12.03.2013
Zarządzenie Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 11 marca 2013 roku w sprawie ustalenia dni 2 i 31 maja 2013 roku dniami wolnymi od pracy dla pracowników Sądu Rejonowego w Nowym Dworze Mazowieckim Na mocy art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 16 września 1982 roku o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. z 2001 roku Nr 86, poz. 953 z późn. zm.) w zw. z art. 18 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 roku o pracownikach sądów i prokuratury (Dz. U. Nr 162 poz. 1125 z późn. zm.) zarządzam, co nastęuje: § 1 Ustalam dni wolne od pracy dla pracowników Sądu Rejonowego w Nowym Dworze Mazowieckim : - 2 maja 2013 roku – z obowiązkiem odpracowania w dniu 20 kwietnia 2013 roku, - 31 maja 2013 roku – z obowiązkiem odpracowania w dniu 25 maja 2013 roku. § 2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

13.02.2013

W dniach 25 lutego - 2 marca 2013 odbywać się będzie Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem. Organizatorzy: Ministerstwo Sprawiedliwości, Prokuratura Generalna, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka, Komenda Główna Policji, Krajowa Rada Kuratorów, Naczelna Rada Adwokacka, Krajowa Rada Radców Prawnych, Komenda Główna Straży Granicznej i Krajowa Rada Komornicza zapewniają, że w Ośrodkach Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem będą pełnione dyżury „interdyscyplinarne” z udziałem specjalistów z wielu dziedzin, a także możliwość otrzymania pomocy psychologicznej.
Idea obchodów „Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw” związana jest z ustanowieniem w Polsce 22 lutego Międzynarodowym Dniem Ofiar Przestępstw.Opublikował: Piotr Osiński
Publikacja dnia: 24.10.2014
Podpisał: Piotr Osiński
Dokument z dnia: 24.08.2010
Dokument oglądany razy: 197 420