RSS
www.bip.gov.pl
Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie
Normalna czcionka Powiekszona czcionka Największa czcionka
 

Mediacje

Mediacje

DYŻURY MEDIATORÓW
Sąd Rejonowy w Nowym Dworze Mazowieckim uprzejmie informuje, że z dniem 3 lutego 2020 roku została podjęta współpraca z Polskim Centrum Mediacji z siedzibą w Warszawie ul. Jagiellońska 58 lok. 122, w zakresie prowadzenia przez mediatorów sądowych spotkań informacyjnych poświęconych mediacji, popularyzacji mediacji i zapewnienia jej lepszej dostępności dla obywateli.


Dyżury mediatorów sądowych odbywają się w siedzibie Sądu Rejonowego w Nowym Dworze Mazowieckim przy ul. Słowackiego 19 w każdy pierwszy i trzeci poniedziałek miesiąca w godzinach 10.00 – 14.00 w sali nr 8.


Dyżur pełnią mediatorzy sądowi Polskiego Centrum Mediacji: Pani Izabela Podobas i Pan Marek Samluk. Mediatorzy działają zgodnie ze standardami Polskiego Centrum Mediacji i Kodeksem Etyki Mediatora.


Masz prawo do mediacji

Mediacja to próba doprowadzenia do ugodowego, satysfakcjonującego obie strony rozwiązania konfliktu na drodze dobrowolnych negocjacji prowadzonych przy udziale trzeciej osoby, neutralnej wobec stron i ich konfliktu, czyli mediatora, który wspiera przebieg negocjacji, łagodzi powstające napięcia i pomaga – nie narzucając jednak żadnego rozwiązania – w wypracowaniu kompromisu

Listy mediatorów prowadzone są w sądach okręgowych.

Mediatorów wpisuje i skreśla prezes sądu okręgowego.

Dane kontaktowe do tych osób oraz do ośrodków mediacyjnych zgłaszających własne listy mediatorów znajdują się na stronach internetowych właściwych miejscowo sądów okręgowych.

Listy mediatorów Sądu Okręgowego Warszawa-Praga

Publikacje, akty prawne, statystyki odnośnik do strony Ministerstwa Sprawiedliwości

W dniach od 21 do 31 października konsultacje odbędą się w siedzibie Polskiego Centrum Mediacji fili w Nowym Dworze Maz. przy ul. Zakroczymskiej 30 lok.29 w Nowym Dworze Maz. będą przyjmowani interesanci, którym będą udzielane bezpłatne konsultacje mediacyjne. Konsultacje będą udzielane przez mediatorkę – Monikę Sobieszek tel. 533-230-814.

Interesanci będą mogli uzyskać informacje dotyczące procedury postępowań mediacyjnych jak również uzyskają informacje o konsekwencjach prawnych mediacji oraz postępowań sądowych, które głównie wiążą się z dużymi kosztami dla stronOpublikował: Piotr Osiński
Publikacja dnia: 28.02.2020
Podpisał:
Dokument z dnia: 24.09.2014
Dokument oglądany razy: 9 875